з 10:00 до 21:00 без вихідних

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1.Загальні положення

1.1. Політика конфіденційності (далі - «Політика»), ФОП Натяжко Анастасія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3518513460, адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Грушевського, буд. 15, кв. 1 визначає наступні умови, цілі, порядок та заходи щодо забезпечення безпеки та захисту персональних даних Відвідувачів сайту https://sneakers.com.ua .

1.2. Політика розроблена на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Терміни, що використовуються в Політиці тлумачаться згідно з їх визначенням в законі та з урахуванням розділу «Терміни та визначення». ФОП Натяжко Анастасія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3518513460, адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Грушевського, буд. 15, кв. 1 гарантує дотримання конфіденційності щодо отриманих персональних даних Відвідувачів Сайту.

1.3. Звертаємо Вашу увагу, що цю Політику розроблено з урахуванням останніх змін в законодавстві, що регулює захист персональних даних, а саме – з урахуванням вимог Загального регламенту захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 або GDPR - General Data Protection Regulation).


2. Терміни та визначення

2.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за наданими нею даними.

2.2. Сайт - інформаційний ресурс в мережі Інтернет за адресою https://sneakers.com.ua.

2.3. Відвідувач Сайту - суб'єкт персональних даних, особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує матеріали та інформацію Сайту, в подальшому може бути Покупцем відповідно до Договору публічної оферти.

2.4. Адміністрація Сайту (надалі – Адміністрація) - співробітники, що контролюють та керують ресурсами Сайту. А саме: представляють інтереси та діють від імені ФОП Натяжко Анастасія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3518513460, адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Грушевського, буд. 15, кв. 1 оброблюють та організують процес обробки персональних даних, які було надано Відвідувачем, а також визначають цілі подібної обробки, склад та тип даних, що підлягають обробці, в подальшому Продавець відповідно до Договору публічної оферти.

2.5. IP-адреса - унікальна мережева адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.


3. Способи обробки персональних даних

3.1. Адміністрація здійснює обробку персональних даних Відвідувачів Сайту наступними способами: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (надання), видалення, знищення персональних даних.

3.2. Персональні дані Відвідувачів Сайту зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються в цілях, зазначених у п. 4.3 Політики.

3.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

3.4. Надання персональних даних Відвідувачів Сайту за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому діючим законодавством України.


4. Поняття та склад персональних даних, мета їх обробки

4.1. Перелік персональних даних, що підлягають захисту в Адміністрації формується на підставі закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Під час перегляду Сайту, читання інформації відбувається автоматична реєстрація певних даних про комп'ютер, з якого суб'єкт персональних даних переглядає Сайт Адміністрації. При перегляді сайту Адміністрація збирає наступну технічну інформацію: IP адреса; інформація з cookies; тип браузера і операційної системи; час доступу; URL сайту, з якого був здійснений перехід.

4.3. Адміністрація здійснює обробку і захист персональних даних осіб, які заповнили будь-які форми зворотного зв'язку на Сайті відповідно з наступними цілями:

4.3.1. надання зацікавленим особам інформації про товар, який зазначений на Сайті Адміністрації та оформлення замовлення;

4.3.2. виконання договору;

4.3.3. надсилання Відвідувачам сайту за їх згодою довідкової та маркетингової, рекламної інформації, шляхом направлення таких повідомлень на вказаний номер телефону та/або електронну пошту, та/або месенджери;

4.3.4. надання Відвідувачам сайту консультацій з питань, що стосуються покупки товару, який розміщений на Сайті; 

4.3.5. ведення звітності та статистики;

4.3.6. адміністрування Сайту;

4.3.7. підтвердження повноти та достовірності даних, що надав Відвідувач;

4.3.8. надання Відвідувачу інформації про стан оформленого ним замовлення;

4.4. Перелік персональних даних, що оброблюються: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, електронна пошта, місце проживання, тощо.

4.5. Особа, яка заповнила форму заявки на Сайті, надає в добровільному порядку Адміністрації персональні дані, зазначені в п. 4.4 Політики.

4.6. Заповнюючи будь-які форми на Сайті суб'єкт персональних даних в добровільному порядку погоджується з Політикою, а також своєю волею виявляє згоду на обробку персональних даних, названих в п. 4.4 Політики.

4.7. Обробка персональних даних Відвідувачів Сайту здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.

4.8. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Відвідувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.9. У разі, якщо Відвідувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, останній зобов'язаний припинити використання Сайтом, негайно покинути його.

4.10. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Відвідувачем.


5. Права та обов'язки суб'єкта персональних даних (Відвідувача сайту)

5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

5.1.1. вимагати уточнення своїх персональних даних, їх оновлення, блокування або знищення;

5.1.2. вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були повідомлені його невірні або неповні персональні дані, про всі проведені виправлення і доповнення;

5.1.3. оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії або бездіяльності при обробці його персональних даних;

5.1.4. Суб'єкт персональних даних має, також, інші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.5. Відвідувачі Сайту зобов'язуються надавати тільки достовірні дані про себе;

5.1.6. Згода на обробку персональних даних видається Відвідувачем Сайту на весь термін, необхідний Адміністрації для досягнення цілей обробки.

5.2. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Відвідувачем Сайту шляхом направлення письмової заяви на засоби електронного зв'язку та/або мобільного зв’язку Адміністрації.

5.3. Особи, які передали відомості Адміністрації через Сайт про іншого суб'єкта персональних даних, не маючи при цьому згоди такого суб'єкта, чиї персональні дані були передані, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


6. Права та обов'язки (Адміністрації Сайту)

6.1. Адміністрація не оброблює жодних спеціальних категорії персональних даних.

6.2. Персональні дані Відвідувача можуть бути передані уповноваженим державним і судовим органам тільки при наявності законних підстав і відповідної вимоги.

6.3. Адміністрація зобов’язана забезпечити збереження таємниці і збереження персональних даних Відвідувача.

6.4. Адміністрація зобов'язується попередити осіб, які отримали персональні дані Відвідувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримане.

6.5. Адміністрація має право використовувати інформацію, яку вона дізнається упродовж виконання договору публічної оферти та/або договору купівлі-продажу товару.


7. Забезпечення захисту і безпеки персональних даних

7.1. Персональні дані обробляються відповідно до Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року. Для забезпечення захисту персональних даних Користувачів на території України повною мірою, ця Політика конфіденційності розроблена з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

7.2. Адміністрація вживає заходів щодо технологічної та операційної безпеки для захисту інформації, що надається Відвідувачами сайту, від несанкціонованого доступу, розкриття, спотворення, блокування або знищення.

7.3. До заходів, які застосовуються Адміністрацією відносяться:

7.3.1. застосування правових, технічних і організаційних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

7.3.2. використання антивірусного програмного забезпечення на комп'ютерах Адміністрації;

7.3.3. встановлення правил доступу до Персональних даних контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних;

7.3.4. доступ до персональних даних надається виключно уповноваженим особам Адміністрації, які взяли на себе зобов'язання зберігати конфіденційність такої інформації.


8. Порядок вирішення спорів

8.1. Відвідувач та Адміністрація вирішує всі суперечки і розбіжності, що виникають з відносин, на які поширюється ця Політика конфіденційності, шляхом переговорів.

8.2. У разі недосягнення угоди, спір може бути переданий на розгляд до судових органів, відповідно до діючого процесуального законодавства.


9. Прикінцеві положення

9.1. Політика підлягає зміні або доповненню в разі внесення відповідних змін або доповнень до чинного законодавства України про захист персональних даних.

9.2. Політика може бути змінена в односторонньому порядку в будь-який час на розсуд Адміністрації.

9.3. Всі відносини за участю Адміністрації, що стосуються обробки та захисту персональних даних і не отримали безпосереднього відображення в Політиці, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України про захист персональних даних.

9.4. Політика розміщена у вільному доступі для ознайомлення і перегляду на Сайті.

9.5. Контроль за виконанням вимог Політики здійснюється Адміністрацією або особою, відповідальною за організацію обробки персональних даних.

працюємо з 10:00 до 21:00 без вихідних

Маєте питання?
Звʼяжіться з нами